Bank

Partnerskab med banken

Et partnerskab mellem bank og virksomhed er vitalt i dagligdagen. Jeg vil have fokus på at sikre, at banken bakker op om virksomheden   – også på en ‘regnvejrsdag’..!


Omvendt skal der også til tider træffes mere eller mindre ubehagelige beslutninger om afviklingsplaner. Det har banken måske påpeget på møder med virksomheden. Beslutninger som nogle virksomhedsejere måske venter for længe med..!


Videre vil jeg have fokus på bankernes ændrede kapitaldækningsregler der betyder, at mange virksomheder skal sikre den optimale finansieringsstruktur, hvor sikkerheder for kreditter og lån kan medvirke til lavere finansieringsomkostninger.


Endelig skal virksomheden hele tiden holde banken orienteret ved indsendelse af  løbende budgetopfølgning og beslutningsgrundlag.
Hvad er den rigtige løsning?


Det er vigtigt at være proaktiv i forhold til banken – den kan ikke lide overraskelser.


Internt i virksomheden skal der derfor altid sikres, at der tages action, når et faresignal observeres. Løbende budgetopfølgning er afgørende for at kunne vurdere situationen og eventuel hurtig action er nødvendig for at imødegå en negativ udvikling.


Virksomhedens ledelse skal forholde sig til den aktuelle situation og sikre, at handlingsplanerne er fokuserede på løsning af situationen.


Derfor skal der være en klar strategi for engagementet – og den skal implementeres. Strategien ”manglende likviditet og vent og se” skal være en undtagelse.


Planlægning step by step

Jeg vil arbejde for en nøgtern og fremtidssikret Business Plan i din virksomhed. Hermed menes udarbejdelse af en robust forretningsmodel, der tager højde for ændringer i markedet, kunder, leverandører, samarbejdspartnere mv. Det skal være en plan der beskriver, hvordan der skabes værdi i dag, og om fem år.


Sammen med virksomhedens daglige ledelse, skal der skabes et stærkt fundament, hvor der er en finansieringsstruktur, der afspejler det rette forhold mellem egen- og bankfinansiering.

 

Og endelig skal vi sikre Good Governance, med ”det rigtige hold” både i ejerkreds og ledelsesteamet.Rating af erhvervskunder

En naturlig del af rådgivningen er at have fokus på rating af din virksomhed. Alle erhvervskunder bliver løbende vurderet af deres bank og realkredit og ikke mindst af ratingbureauer.


Resultatet af ratingen kan have betydning for prisen på finansieringen (dvs. rente- og bidragssats) samt om virksomheden kan opnå tilstrækkelige varekreditter hos deres leverandører.


Ved beregningen af virksomhedens rating, lægges der vægt på:

Finansielle faktorer, dvs. egenkapitalens størrelse, afkast på investeret kapital, EBITDA/omsætning, rentedækningsgrad, gæld/EBITDA, likviditetsgrad, soliditet


Kvalitative faktorer, dvs.spørgsmål om marked og produkter, leverandører, finansiel ledelse og ledelse om kompetenceHvilken betydning har en lav rating?

Der skal kontinuerligt arbejdes med forudsætningerne for en rentabel og veldreven virksomhed.


Jeg vil have stor fokus på virksomheden, der har en lav rating gennem en længere periode, dvs. karakteriseret ved en lav indtjeningsevne og spinkle kapitalforhold.


Lavt ratede virksomheder betaler en noget højere rentemarginal og har vanskeligere ved at opnå de fornøde bankfaciliterer samt leverandørkreditter.


De centrale spørgsmål i rådgivningen vil være, hvilke nødvendige beslutninger skal tages for at løfte virksomhedens performance? Hvordan skabes der et tilstrækkeligt kapitalgrundlag og acceptabelt niveau mellem egenkapital og fremmedkapital? Og hvordan forholder virksomhedens ledelse sig til disse spørgsmål?


I denne dialog deltager jeg gerne og kan medvirke til at træffe de rigtge beslutninger.

Vil du være opdateret

så følg Effectas på de sociale netværk

Tel. +45 22 69 79 84

mail@effectas.dk